I. PŁATNOŚCI:

1. Sklep Internetowy Korex proponuje następujące formy płatności:

- płatność kartami kredytowymi VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro realizowane przez firmę eCard S.A. Prowizję za dokonanie płatności pokrywa sklep.

- przez system PayPal, a prowizję za płatność pokrywa klient.

II. DOSTAWA

1. Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub innej zgodnie z podaną na stronie sklepu taryfą opłat.

- koszt podstawowy to 6.99 Euro

- koszt paczki 2-30kg to koszt podstawowy + 22.21 Euro

- każde następne wielokrotności 30kg to dodatkowe 14.60 Euro.

2. Zakupiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Klient zobowiązany jest do informowania sklepu o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczenia przesyłek, a także o zmianach kontaktowego adresu e-mail i numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

3.   W związku z ubezpieczeniem przesyłek bardzo prosimy o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera KONIECZNIE W DNIU JEJ DOSTARCZENIA. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o spisanie protokołu szkody, na którym należy zaznaczyć w jaki sposób była zapakowana paczka (naklejki uwaga szkło, góra, dwa kartony, przekładki tekturowe, lub folia bąbelkowa) na podstawie którego będziemy dochodzić odszkodowania od spedytora .

Paczkę prosimy odebrać,  zrobić zdjęcia uszkodzonych elementów i wraz z protokołem szkody przesłać nam NIEZWŁOCZNIE na maila

info@korexradom.pl na tej podstawie zostaną Państwu dosłane wszystkie te elementy, które uległy uszkodzeniu.

Jeżeli kurier z jakichkolwiek przyczyn nie wyrazi zgody na jej sprawdzenie, bądź nie będzie chciał czekać, aż jej zawartość zostanie sprawdzona, bardzo prosimy o spisanie jego nazwiska i numeru oraz poinformowanie nas o tym fakcie.

W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD REKLAMACJE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE LECZ KOSZT NOWYCH ELEMENTÓW ORAZ KOSZT WYSYŁKI LEŻY PO STRONIE KUPUJĄCEGO.

4. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru, na kupującego przechodzi prawo własności, oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych. Sklep zastrzega sobie zmianę terminu dostawy z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku, gdy Klient zamawia towary, które kompletuje w różnym czasie, okres realizacji zamówienia wydłuża się do czasu otrzymania ostatniego zamówienia na dany produkt.

7. Wszystkie przesyłki są starannie pakowane oraz ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

 V. ZWROTY

 1. Z towaru zamówionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podawania przyczyn w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.

2. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oryginał oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon lub faktura). W przypadku nie dołączenia dokumentu zakupu zwroty nie będą przyjmowane. Klient powinien podać również dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być przelane pieniądze.

3. Jeśli do zakupionego towaru dodawane były gratisy, to Kupujący musi je zwrócić wraz z zakupionym towarem.

4. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu.

5. Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem na konto w ciągu 10 dni roboczych.

6. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy.

7. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt klienta.

8. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia towaru przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.

10. W przypadku płatności kartą pieniądze zostaną zwrócone na rachunek karty.

 VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta lub dystrybutora danego towaru.

3. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi, sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania oferowanych przez nas towarów.

4. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub na dołączonych do towaru kartach gwarancyjnych. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeżeli w pudełku nie znajdą Państwo karty gwarancyjnej, jej funkcję pełni, według prawa, dowód zakupu – paragon lub faktura VAT.

5. W przypadku, gdy została stwierdzona niezgodność towaru z umową Kupujący ma prawo zwrócić towar. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Kupujący ma prawo zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Później jego prawo wygasa.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące pomyłkowo dokonanych transakcji wynikających z nieznajomości bądź nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

7. Kupujący wszelkie reklamacje obejmujące wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze pod warunkiem przestrzegania przez niego prawidłowych zasad użytkowania towaru określonych w karcie gwarancyjnej oraz instrukcji montażu i użytkowania składa na drodze pisemnej, na druku reklamacyjnym. Jeśli reklamacja dotyczy towaru który podczas transportu uległ uszkodzeniu konieczne jest spisanie protokołu szkody z kurierem. Reklamacje mogą być składane drogą e-mailową na adres info@korexradom.pl.

8. Zwracany towar powinien mieć oryginalne opakowanie, zawierać wszystkie elementy. Do towaru należy dołączyć dowód sprzedaży.